sobota, 13 października 2012

Krasiczyn

Niedaleko Dubiecka nad Sanem położona jest mała miejscowość o której słyszał prawie każdy w Polsce - Krasiczyn. Piękny zamek, kiedyś rezydencja wielkich rodów magnackich, Krasickich , Sapiehów. Napiszę o tym kiedyś więcej. Dziś kilka słów o postaci bliższej współczesności.
Ksiądz Stanisław Bartmiński.
W latach 1970-2008 proboszcz parafii w Krasiczynie. W stanie wojennym organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin. Ksiądz przez lata organizował wypoczynek dla dzieci z Ukrainy, w tym dla dzieci z okolic Czernobyla. Organizował także wspólne nabożeństwa z udziałem grekokatolików czy prawosławnych. Ksiądz Bartmiński wspólnie z grupą parafian odnowił miejscowy cmentarz żydowski. Nie wiem, czy wielbiciele popularnego serialu "Plebania" wiedzą że inspiracją dla twórców filmu była parafia i plebania w Krasiczynie, a ksiądz Bartmińskiego jest nieoficjalnym konsultantem filmu.

więcej o księdzu Stanisławie Bartmińskim http://www.krasiczynskaplebania.parafia.info.pl/?p=main&what=42

...............................................................................................................
20 km from Dubiecko by the San River is a small village. Almost everyone in Poland has heard about Krasiczyn. Beautiful castle, once the residence of the great aristocratic families, Krasicki, Sapieha. I'll write about it once more. Now a few words about a great man from our time - priest Stanislaw Bartmiński.
During years 1970-2008 he was Krasiczyn parish. During martial law in Poland (1981-82), he organized help for internees and their families. He organized over the years  holiday for poor children from Ukraine, including children from  Chernobyl. The priest also often organized joint celebrations with the participation of Greek Catholics and Orthodox Christians. Priest Stanislaw with a group of parishioners renew the local Jewish cemetery. I do not know if fans of the popular TV series "parsonage" know that the inspiration for the film was the parish and rectory in Krasiczyn, and Stanislaw Bartmiński is an unofficial consultant of this film.

wtorek, 9 października 2012

Dynów

W małych miasteczkach wolno płynie czas. Zewsząd atakują nas reklamy, a sprzedawcy w swoich sklepach próżno wypatrują klientów.
W małych miasteczkach 80-100 lat temu było szaro, teraz jest kolorowo.
W małych miasteczkach kiedyś było życie, dzisiaj życie zamknęło się w czterech ścianach przed telewizorem.
..........................................
In small towns slowly flowing time. Billboards attacking us from all sides, and the seller in their stores vain watching for customers.
In the small town 80-100 years ago it was gray, now is the color.
In small towns once was life, today life is closed at four walls in front of the TV.