niedziela, 24 kwietnia 2011

Wielkanoc


Pokruszysz pęta, w skrzydeł lot
na nieśmiertelne trwanie.
Niechaj na dzwonach bije młot
Twe Wielkie Zmartwychwstanie!
                    St.Wyspiański