niedziela, 19 czerwca 2011

Magurycz

19 czerwca w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecko odbyło się spotkanie z Szymonem Modzejewskim twórcą stowarzyszenia Magurycz.
Ktoś kto odwiedza bieszczadzkie (i nie tylko) cmentarze grekokatolickie, żydowskie czy katolickie musiał się wielokrotnie natknąć na wspaniałe efekty pracy Szymona i jego grupy.

Strona Stowarzyszenia Oficjalna strona stowarzyszenia

Magurycz w wikipedi  między innymi lista dzieł stowarzyszenia
.................................................................................................
19 June in the Kresowy Dom Sztuki  in Dubiecko was a meeting with Szymon Modzejewskim- creator Magurycz association. Someone who visited the Bieszczady mountains the  greek catholic, jewish or catholic cemeteries certainly saw  wonderful effects of the work of Szymon and his group.


środa, 15 czerwca 2011

Nienadowa

Wieś moich dziadków i rodziców.
........................................................
Village of my grandparents and parents


W dolnym lewym rogu zdjęcia poniżej był sklep. Obok sklepu dom babci Stefci, w którym spędziłem pół dzieciństwa. Sklep od strony babci domu był regularnie obsikiwany przez amatorów piwa. Czasami piwosze przenosili się pod jabłonkę w ogródku, ale wtedy do akcji wkraczała babcia i nie przebierając w słowach kończyła degustację piwa.
In the lower left corner (picture below) was a shop. Grandmother's house just close to this shop. In this place  I spent half my childhood. Sometimes beer drinkers moved from shop to the apple tree in the garden, but then the action was entering my grandmother and not mincing words ended  beer tasting.