niedziela, 11 lipca 2010

Dubiecko 24.06.2010 - relacja z uroczystości


Trochę spóźniona relacja z uroczystości upamiętnienia społeczności żydowskiej Dubiecka, która odbyła się 24 czerwca 2010. Miałem pożyczony aparat fotograficzny, którym nie umiałem się posługiwać, poza tym bardziej byłem zajęty sprawami organizacyjnymi niż robieniem zdjęć, dlatego jakość tego reportażu niewielka.

(aby powiększyć, proszę kliknąć na zdjęcie)
.....................................
Photo report from the ceremony commemorating the Jewish community of Dubiecko  on June 24, 2010.  I borrowed a camera, which I could not be used, in addition to the more I was busy doing organizational matters than the photographs, so the quality of reportage isn't good.
(to enlarge, please click on the picture)
Przed uroczystością.
Nie było tłumów, należy jednak pamiętać, że uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13 w czwartek, czyli w porze, gdy większość ludzi pracuje, a młodzież jest w szkole.
Before the ceremony.There were no crowds, it must be remembered that the ceremony started at 1913 on Thursday, which is the time when most people work, and youth are in school. Od lewej  (from the left) : Danuta Armata (Urząd Gminy Dubiecko), Marcin Bartosiewicz (FODZ), Zbigniew Blecharczyk (Wójt Gminy Dubiecko), Michael Schudrich (Naczelny Rabin Polski)Odsłonięcie tablicy na rynku w Dubiecku, upamiętniającej żydów stanowiących kiedyś połowę mieszkańców tej miejscowości (Unveiling of the plaque on the market Dubiecko).
Od lewej  : Wójt, Naczelny Rabin, Sharon Frand - główna inicjatorka całej akcji.

Olga Sowa czyta list od byłego ambasadora Izraela- Szewaha Weissa.
(Olga Sowa reads a letter from a former Israeli ambassador-Szewach Weiss)


Druga część uroczystości -  modlitwa ekumeniczna na cmentarzu żydowskim w Dubiecku. 
Modlitwę odprawili : Michael Schudrich (Naczelny Rabin Polski, ks proboszcz parafii Dubiecko - Ryszard Panek i ks. Damian Toczek.
(The second part of the ceremony - an ecumenical prayer in the Jewish cemetery in Dubiecko
Prayer celebrated Michael Schudrich (Polish Chief Rabbi, a Catholic parish priest of Dubiecko - Ryszard Panek and  priest Toczek Damian)Symboliczne złożenie kamyka na jedynym ocalałym fragmencie nagrobka.
(Symbolic stone on the only surviving fragment of a gravestone)

 Hrabia Marcin Krasicki


Zbigniew Tobiasiewicz, którego miałem okazję poznać. Człowiek, który z pasją tworzy w Dynowie (15 km od Dubiecka) Centrum Kultury Żydów
(Zbigniew Tobiasiewicz, whom I had the opportunity to meet. A man who passionately creates in Dynow (15 km from Dubiecko) Center for Jewish Culture)

Bernice Bernstein, Debbie Miller -potomkinie Żydów z Dubiecka.

Zbigniew Blecharczyk -Wójt Gminy

Pani Teresa Pierzyńska- Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata. Jej rodzice w czasie wojny ukrywali w Dubiecku dziesięciu Żydów, uciekinierów z getta w Przemyslu.
O Pani Teresie już pisałem na blogu. http://dubiecko.blogspot.com/2010/01/sprawiedliwi-wsrod-narodow-righteous.html
(Ms. Teresa Pierzyńska-Righteous Among the Nations. Her parents hid during the war in Dubiecko ten Jews, escapees from the ghetto in Przemysl.About Ms. Teresa I wrote on the blog)

Marcin Bartosiewicz, Bernice Bernstein, Debbie Miller
Trzecia część uroczystości.
Dzięki Uprzejmości TPZD - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, w Kresowym Domu Sztuki odbył się koncert muzyki Klezmerskiej oraz wystawa archiwalnych fotografii z Dubiecka.
W koncercie udział wzięli : Adrianne Greenbaum z USA oraz Rzeszów Klezmer Band.
Muzycy zagrali miedzy innymi utwory przedwojennej kapeli klezmerskiej z Dubiecka.
Przygotowana przeze mnie wystawa fotografii prezentowała ludzi i życie przedwojennego Dubiecka. Składało sie na nią prawie 30 fotografii w dużym formacie.
The third part of the ceremony.
(
Courtesy TPZD - Society of Friends of Dubiecko, in the Eastern House of Art was a concert of Klezmer music and an exhibition of archival photographs from Dubiecka.The concert was attended by: Adrianne Greenbaum from the U.S. and Rzeszów Klezmer Band.I have prepared an exhibition of photographs presented people and life before the war Dubiecka. It consisted of nearly 30 photographs in large format)