poniedziałek, 29 marca 2010

Cmentarz w Siedleczce

Cmentarz obok małej miejscowości  Siedleczka, niedaleko Kańczuga, a kawałek dalej Łańcut.
.....................................
The cemetery next to the small town Siedleczka near Kańczuga a bit further Lancut.

niedziela, 21 marca 2010

Telefon

Miałem dziś przyjemność rozmawiać z Panem Przemysławem Włodzikiem.
Pan Przemysław to rocznik 1925 jest wnukiem burmistrza Dubiecka Pana Drzewińskiego.
Ojciec Pana Przemysława był naczelnikiem poczty przed II wojną.
Umówiłem się , że za jakiś czas odwiedzę Pana Przemysława (mieszka 200 km od Rzeszowa) i wtedy postaram się ocalić od zapomnienia wspomnienia tego jednego z ostatnich świadków przedwojennego Dubiecka.
--------------------------------------------------------------------------
I had the pleasure today to speak with Mr. Przemyslaw Włodzik.Mr. Włodzik the year 1925 is the grandson of the mayor Dubiecka Paweł Drzewiński and his father  was head of post in Dubiecko before World War II.I arranged to visiting Mr. Przemysław (live 200 km from Rzeszów) in 2-3 weeks, and then I will try to save from oblivion the memories of one of the last witness live in Dubiecko before the world war II.

Lista ocalonych / list of survivors

Lista ocalonych, którzy po II wojnie trafili do Szczecina i na Dolny Śląsk
Większość ocalałych Żydów z Dubiecka to Żydzi, którzy późną jesienią 1939 zostali przez Niemców zmuszeni do przekroczenia rzeki San i udania się na teren Rosji Sowieckiej.
Po zakończeniu wojny   część z tych osób wróciła do Polski. Nie jest tajemnicą, że powrót Żydów do ich małych rodzinnych miasteczek był zazwyczaj niemożliwy. Ich domy, sklepiki, synagogi zostały w czasie II wojny albo zniszczone, albo ograbione, albo przejęte przez inne osoby.
Ocaleni Żydzi Dubieccy wyjechali więc na ziemie odzyskane np Dolny Śląsk, Szczecin.
Jak się potem okazało był to tylko przystanek w drodze do USA, Izraela i innych krajów.
Przy okazji pozwolę sobie na uwagę. Smutne i zadziwiające jest to, że w Niemczech wspólnota Żydów liczy dziś ok 300 000 osób, a w Polsce ile? 5 000? 10 000?
.............................................................
List of survivors, who after World War II settled  in Szczecin and the Lower SilesiaMost of the surviving Jews from Dubiecka , Jews who in the late autumn of 1939 the Germans were forced to cross the River San and go into Soviet Russia.After the war, some of these people returned to Poland. It is no secret that the return of Jews to their small family towns was usually impossible. Their houses, shops, synagogues have been during World War II either destroyed or looted, or taken over by others.Survivors  Jews went to the west Poland , eg Lower Silesia, Szczecin.As it turned out it was just a stop on the way to the U.S., Israel and other countries.By the way, sad and surprising is that the Jewish community in Germany today has about 300 000 people in Poland much? 5 000? 10 000?

From Yad VashemMateriały Yad Vashem

Materiały dotyczące Dubiecka w archiwach Yad Vashem

1. fotografie :

fotografie  (trzeba wpisać DUBIECKO)
2. ofiary holocaustu
lista ofiar


Materials from Yad Vashem
1. Photos from Dubiecko (put DUBIECKO)
2.List of Shoah victims